Mittakytkin Yleinen ongelma

Helikaaliset hammaspyörät eivät ole täysin kierteisiä vaihteita, on sanottava, että kierukkavaihteet ovat kahdella kierteisellä vaihteistolla, niiden välisellä voimalla erottamisvoiman suuntaan. Tavalliset hammasvaihteet tulevat hammastahalle samaan aikaan kuin hampaat aiheuttavat isku- ja värähtelymelun, siirto ei ole sileä. Helikaalinen sylinterimäinen vaihteisto on parempi kuin suorat hampaat, ja se voi olla lähellä suuren nopeuden raskaan kuorman keskietäisyyttä. Hihnapyörävaihteisto on uusi hidastuvuus. Optimoinnin käyttö, kehittyneiden suunnittelukonseptien moduulirakenteinen yhdistelmä, pienikokoinen, kevyt paino, voimansiirto vääntömomentti, sileä käynnistys, siirtonopeus hienosäätö, käyttäjän vaatimusten mukaan minkä tahansa yhteyden ja erilaisten asennuspaikkavaihtoehtojen mukaan.

1. Kierukkahammaspyörän ja kierukkavaihteen akselin välinen kulma.

Kierukulma on ominaista kierukkavaihteille, eikä sitä ole pyöritettävissä vaihteissa. Yleensä viitataan yleensä kierukkavaihteen helix-kulmaan, viitataan erotusasteeseen helix-kulman sylinterimäisellä pinnalla. Mitä suurempi helix-kulma on, sitä suurempi on päällekkäisyysaste, sitä helpompi liikuttaa ja vähentää melua, mikä on kahta puolta, samalla kun kierukkakulman lisääminen tuo mukanaan paljon etuja, mutta aksiaalivoiman työ kasvaa myös, joten koon tulisi riippua työn vaatimusten laadusta ja käsittelyn tarkkuudesta, yleensä 8-25, jos melulla on erityisvaatimuksia tilanteen mukaan suuremman arvon saamiseksi.

Helix kiertää määrittää: Ensinnäkin olemme kohtisuorassa vaihteeseen akseli, jos oikea puoli kierre oikealle; toisaalta vasemmanpuoleisen spiraalin vasemmalle puolelle.

2. Kasvojen ja kasvojen parametrit:

Päätypinta: kohtisuorassa vaihteen tasoon nähden, standardin t yleisen korotuksen lopussa olevat parametrit;

Törmäpinta: pystysuora taso heliksin kanssa, yleisten parametrien pinta plus standardin n.

(1) piki ja modulus: = t = π

(2) painekulma: lain yleiset säännökset standardiparametrien parametreissä.

a, oikeat kytkentäolosuhteet: helixin kulman on oltava kooltaan samanlainen, päinvastaiseen suuntaan nähden. Pintomoduuli m ja pintapainekulma ovat yhtä suuret.

b, geometrinen laskenta: lasketaan hihnapyörää voidaan käyttää suoraan kierukkavaihteen hammaspyörän päätyyn johtuu pari kierteisiä hammaspyöriä päätetasossa vastaa pari hammaspyörää

Hyödyt ja haitat

etu:

(1) verkkoutumiskehitys: kierteiset lieriömäiset hammaspyörät hammastusmenetelmän välillä ovat liiallinen prosessi, hampaiden voima on vähitellen pienestä suureen, sitten suuresta pieneen; kierteiset vaihteet nopeille, raskaille kuormitustilanteille.

(2) sattuma-aste: lisäävät sattumanvaraisuuden asteen nostamiseen. Näin pidennetään vaihteen käyttöikää. Yhteensopivuusaste riippuu pääasiassa kytkentäajasta, kun taas kierukkavaihteilla on pitkä kytkentäaika ja suuri kosketusalue stressin vähentämiseksi. Ja tehkää siirto sujuvasti ja lisää taloutta.

(3) kompakti: pienin hampaiden lukumäärä, kompakti rakenne.

Haitat ja korjaukset:

Luomavälineiden valmistus on liikaa vaivaa.

Aksiaalikomponenttivoima heikentää vaihteistoa, mikä lisää kitkakuormitusta laitteiden välillä ja tekee laitteesta alttiita kulumiselle tai vaurioille. Ja kierukkavaihteen heikkoudet niin kauan kuin vaihde tuottaa aksiaalivoimaa. Ja aksiaalivoima johtuu kierukkakulmasta, sitä suurempi helix-kulma tuottaa suurempi aksiaalinen voima. Jotta ei muodostu kierukkavaihteen liian suuri aksiaalivoima, malli yleensä kestää = 8 ~ 15.

Helikaaliset vaihteistot ovat yleisimmin käytettyjä autoteollisuuden voimansiirtovälineitä, ja niiden on yleensä toimittava nopeiden uudelleenlatausolosuhteiden vallitessa ja vaativat vähemmän tärinää ja melua. Dynaamisen suorituskyvyn parantamiseksi suurella nopeudella, tärinän ja melun vähentämiseksi, hampaiden profiilin muuttaminen on tullut tarpeellinen suunnittelu ja prosessi.

Hengityslaitteen hammasprofiilia voidaan muuttaa kahdella tavalla

a on vinova korjaus, eli hampaan pinnan pinta hampaan kontaktilinjaa pitkin. Tämän tyyppinen muutos laskentamenetelmässä ja hammaspyörävaihteessa ei ole olennaista eroa, vaan vaatii kaarevan pinnan ja veto-osan kosketinjohdon tangentin pitkin, mikä on vaikea taata prosessissa.

b on suoraviivaista, toisin sanoen hammas- suunnan kanssa yhdensuuntaista kaarevaa pinnalla olevaa prosessia koko hampaan pintaan voidaan käsitellä sileäksi pinnaksi. Nykyään muunnoksen todellinen käyttö on lähinnä suoraviivaista. Kuitenkin, koska kierukkavaihteen hampaan kosketinjärjestelmä on kalteva, suoristusmuoto muuttaa kuorman jakautumista kontaktilinjaa pitkin ja jopa muuttuu kokonaan täysipituiseksi kosketukseksi ja muuttaa sitten sattuman ja hampaan kuormituksen jakautumista, perinteistä vaihteen korjauksen laskentamenetelmä Epäonnistuminen, sen muotoilun vaikeus kasvoi huomattavasti

Usein kysytyt kysymykset ja ratkaisut

1, kierukkavaihteen vaihtajan yleiset ongelmat ja syyt:

a. vähennysventtiililämpö ja öljyvuoto;

b. Worm kuluminen;

C. ajaa pieni kierukkavaihteen kuluminen;

d. Matala laakeri on vaurioitunut.

2, kierukkavaihteen vaihtajan yhteinen ongelma ratkaisu

(1) kokoonpanon laadun varmistamiseksi

Ammattityökalut ovat välttämättömiä kokoonpanon laadun varmistamiseksi. Alkuperäiset osat ovat yleensä paras valinta osien ja komponenttien vaihtoon, kun yksi vahingon osista on tapahtunut, yleiset noudattavat parinvaihtoa. Kiinnitä lähtöakseli kiinnitä huomiota toleranssin sopivuuteen: ontto akseli on myös esine, joka on suojattava. Jos kuluu ruostumista tai pinnan likaantumista, se vaikuttaa myöhempään purkamiseen.

(2) voiteluaineiden ja lisäaineiden valinta

Voiteluaineiden ja lisäaineiden tarkoituksena on sallia vähennysventtiilillä suojapelti kiinnitetty pinnalle, kun vaihdelaatikko pysäytetään. Kun öljykalvosuojan usein aloitus voi pidentää koneen käyttöikää ja samalla suojata konetta nopean ylikuormituksen yhteydessä. Lisäaineiden käyttö voi myös tehokkaasti estää öljyvuotoja, jolloin rengas pidentää tehtävää pitämään yllä pehmeää ja joustavaa. kierukkavaihde. Worm gear reducer-voiteluaineet käyttävät yleensä 220 vaihteiden vaihteistoöljyä, yleisesti huonoissa ympäristöissä käytettävien lisäaineiden, kuten suuremman kuormituksen, käyttö aloittaa tällaisten ilmiöiden aiheuttaman usein epävakauden.

(3) vähennysventtiilin asennuspaikan valinta

Jos kyseessä on sallittu sijainti, älä yritä käyttää pystysuoraa asennusta. Pystysuora asennus voi aiheuttaa öljyn ja muiden haitallisten tilojen esiintymisen.

(4) voiteluhuoltojärjestelmän perustaminen

"Viisi periaatetta" on voiteluhuollon järjestelmä. Ensinnäkin henkilö tarkistetaan säännöllisesti, jotta selkeä työnjako on vastuussa. ja sitten tiukan säädön lämpötila, lämmitysnopeuden yleinen säätö ei ylitä 40 astetta, öljyn lämpötila ei ylitä 80 astetta; öljyn määrä ehdottomasti pienennyslaitteeseen oikean voitelun saamiseksi, öljyn tai melun laadun jne. yhteydessä, tulisi välittömästi lopettaa käytön, huollon ja muun työn